วันที่ 18 ก.พ. 2563 ที่บริเวณ หนองส้มฮอง ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (หนองน้ำกั้นระหว่าง ต.กวนวัน และ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย) นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อม นายสมบัติ ทะแพงพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอเมืองหนองคาย) ในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องเกษตรกรพื้นที่กว่า 142 ไร่ หลังประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้เข้ามาแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย พื้นที่บริเวณนี้โชคดีที่มีแหล่งน้ำเดียวกันคือหนองส้มฮอง กว้าง 100 เมตร ยาว 4.5 กิโลเมตร เป็นหนองน้ำกั้นระหว่าง ต.กวนวัน และ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย เพียงแต่สองฝั่งมีระดับน้ำที่แตกต่างกัน โดยวิธีการเราจะถัวเฉลี่ยน้ำจากฝั่งที่มีน้ำมากมาสู่ฝั่งที่มีน้ำน้อย โดยใช้เครื่องดึงน้ำ สูบน้ำ รวมทั้งค่าน้ำมัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อที่จะดึงน้ำจากฝั่งที่มีน้ำมากมาสู่ฝั่งที่มีน้ำน้อยก่อนกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เกษตรกรรม 142 ไร่ ครอบคลุม 2 หมู่บ้านคือ บ้านกวนวันใหญ่ หมู่ 5 และ บ้านเมืองหมีน้อย หมู่ 6 เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้พืชเศรษฐกิจรอดจากปัญหาภัยแล้ง

นี้คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว เราจะวางแผนเพื่อเชื่อมแหล่งน้ำสองฝั่งเข้าหากันโดยใช้ระบบการวางท่อ และอีกส่วนเราจะทำการขุดลอกเพื่อให้รองรับน้ำในหน้าแล้งในปีต่อๆไป โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจะเป็นผู้ดำเนินการ นี้คืออีกจุดหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน และจะดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน