์ไฟป่าในพื้นที่เมืองสามหมอก ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปายมีไฟป่ามากกว่าอำเภออื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการชิงเผาตามหลักวิชาการ แต่ควันที่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นควันไฟป่าที่เกิดในเขตตำบลผาบ่องและห้วยโป่ง ซึ่งเป็นการลอบเผาในพื้นที่เทือกเขาสูงยากต่อการเข้าไปดับไฟ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 ศูนย์บัญชาการควบคุมแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่าได้สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 192 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย จำนวน 62 จุด) 2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 2,116 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย 745 จุด) 3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ค่า PM2.5 เท่ากับ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้ลดลงจากวันก่อนที่มีค่าเกิน 100 มคก./ลบ.ม.

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่าการดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงในป่าหรือชิงเผาตามหลักวิชาการยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่าในน้อยลงเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาในเดือนมีนาคมและเมษายน ที่จะมีไฟป่ามากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน