หนักสุดโซนแดงอันตรายยังคงเป็นที่แม่ฮ่องสอน เกินหลักร้อย และพะเยา ใกล้แตะร้อย โดยภาคเหนือฝุ่นเกินเกณฑ์ทุกพื้นที่ ภาคอีสานยังมีปัญหาฝุ่นหนักแค่จุดเดียว

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ประจำวันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 08.00 น. ซึ่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกทม. 54 สถานี ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ได้ระหว่าง 9 – 24 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเช้าของเมื่อวานเกือบทุกสถานี และพบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก (โซนสีฟ้า) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 17 พื้นที่ ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 51 - 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐาน โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) 2 พื้นที่ ได้แก่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 94 ไมโครกรัมฯ

อีก 15 พื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) ได้แก่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่

ทั้งยังพบฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

ขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 1 พื้นที่ได้แก่ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ค่าฝุ่นอยู่ที่ 76 ไมโครกรัมฯ

ทั้งนี้ www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลก โดยรายงานแบบเรียลไทม์วันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 08.47น. พบว่าเมืองเชียงใหม่ เช้านี้อยู่ในลำดับที่ 9 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 169 US AQI และเมืองกทม.อยู่ในลำดับ 28 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 85 US AQI

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance