อบต.โก่งธนู จัดนิทรรศการ”ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ได้ดำเนินการ นำโครงการ ที่ประสบความสำเร็จ Show นิทรรศการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2563 ครั้งที่ 33

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในนโยบายจังหวัดลพบุรี ที่ได้ขับเคลื่อน ต่อยอดขยายผล การบริหารจัดการขยะจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะ ของ อบต.โก่งธนู ที่มีผลงานในการบริหารจัดการขยะเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และ เป็นที่ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ จึงจัดนิทรรศการ จำนวน 10 วัน ณ นารายณ์ราชนิเวศน์

เชิญชวนเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม งานปลูกผักสวนครัว”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โก่งธนูโมเดล ได้ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีทีมงานโก่งธนู Change For Good ประจำบูธนิทรรศการเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกวัน จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance