กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยท่าทีของไทยต่อการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย ในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention - CWC) โดยประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โดยไม่แยกแยะเป้าหมายซึ่งทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไทยรู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ การใช้อาวุธเคมีในซีเรียเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 58 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและเด็กประเทศไทยห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรีย และขอสนับสนุนทุกฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ข้างใด ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว ประเทศไทยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและเคารพกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายพิจารณาใช้การเจรจาและวิธีการทางการทูตเพื่อหาทางออกให้แก่ปัญหาโดยสันติและอย่างยั่งยืนต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน