วันที่ 15 ก.พ.63 มีรายงานว่าสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การควบคุมโรคโควิด-19 จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,302 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้น ที่คิดว่าปัญหาสุขภาพของตนเองหรือคนใกล้ชิดน่าจะเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ,รองลงมาร้อยละ 30.7 ระบุไม่เกี่ยวข้องกัน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.4 ระบุยังไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรที่น่ากลัว

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 71.2 มองมถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรคระบาดมากถึงมากที่สุด, ร้อยละ 25.2 ระบุ ปานกลาง ขณะที่ร้อยละ 3.6 ระบุ ใส่ใจน้อยถึงไม่ใส่ใจเลย ส่วนความพึงพอใจต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐ พบ ร้อยละ 68.9 พอใจมากถึงมากที่สุดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ขณะที่ร้อยละ 21.7 พอใจปานกลาง และร้อยละ 9.4 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 77.4 กลัวปัญหาปากท้อง กลัวไม่มีจะกิน หากินขัดสน มากกว่า กลัวปัญหาโรคระบาด โคโรนา (โควิด-19) ในขณะที่ ร้อยละ 22.6 กลัวโรคระบาด โคโรนา (โควิด-19) มากกว่า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน