เมื่อบ่ายวันนี้ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี,นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานสมาชิกวุฒิสภา คนที่ 2 ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และประธานมูลนิธิ นาวาตรี สมาน กุนัน นายวิชัย กุนัน(คุณพ่อจ่าแซม) นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานดำเนินงานฯ ประธานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สืบสานตำนานจ่าแซม และเข้าชมภาพยนตร์FHE CAVE ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ชมฟรี พร้อมคณะกรรมการ และผู้เข้าชมภาพยนตร์ โดยการเดินวิ่ง สืบสานตำนานจ่าแซม จัดขึ้นในเช้าวันที่ 15 ก.พ.63 ณ กุดแคน แลนด์มาร์ค ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ปล่อยตัวเริ่ม 05.30 น. พร้อมรับเหรียญที่ระลึกครูบาบุญชุ่ม และจ่าแซม ด้วย ขณะนี้มีผูสมัครกว่า 4 พันคนแล้ว

ประเด็นแถลงข่าว ได้แก่ ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และประธานมูลนิธิ นาวาตรี สมาน กุนัน พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เดิน วิ่ง การกุศลมูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน มินิมาราธอน 2019,พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พูดถึงแนวคิดในการสนับสนุน อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการฉายภาพยนตร์ The Cave นางนอน,นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง พูดถึง แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดงาน เดิน วิ่ง การกุศลมูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน มินิมาราธอน 2019 ของวุฒิสภา,นายวุฒิภัทร คงมั่น เลขานุการประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และประธานดาเนินงานการจัดงานเดิน วิ่ง การกุศลมูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน มินิมาราธอน พูดถึง รูปแบบของการจัดงาน ประเภทการแข่งขัน และจานวนผู้เข้าร่วมวิ่งในงานฯ ความปลอดภัยเส้นทางจราจร การประสานเรื่องหน่วยพยาบาล

ด้วยมูลนิธินาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 มี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการศึกษา อาชีพ นันทนาการ สงเคราะห์คนชรา สตรี เด็กที่ขาดผู้อุปการะผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมคนลักษณะนิสัยให้เป็นผู้อุทิศตน เสียสละแก่ส่วนรวมจึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลสืบสานตำนานจ่าแซมครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กุดแคนแลนด์มาร์ค บ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำรายได้ไปทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ สร้างธนาคารความดีในสถาบันการศึกษาให้เด็กได้สะสมความดีมีพาสปอร์ตความดีเป็นของตัวเองตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพื่อเป็นคะแนนสะสมในการคัดเลือกเข้าสู่สถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด,กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตอาสาจ่าแซมหมู่บ้านละ 1 คนโดยจะใช้หลักสูตรของหน่วย SEAL ที่จ่าแซมเคยสังกัดอยู่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆด้านต่อไป, เพื่อจัดหางบประมาณบางส่วนที่จะพัฒนาดูแล สวนอนุสาวรีย์นาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม ที่กุดแคนแลนด์มาร์ค บ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด.เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนและขาดผู้อุปการะ, เพื่อเป็นทุนเปิดศูนย์ sam academy ที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองหงส์และโรงเรียนบ้านเปลือยนอกหมู่ที่ 11 ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง SAM มีความหมายก็คือ S Sport เท่ากับกีฬาที่สร้างความเข้มแข็งมีสุขภาพที่ดี,A Art หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม,M คือ Music ดนตรีการแสดง

ทางมูลนิธินาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเข้าชมภาพยนตร์ฟรีจากท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี จ่ายค่าเข้าชมภาพยนตร์ THE CAVE ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เป็นเงินจำนวน 91,920 บาทโดยพิธีเปิดฉายหนังรอบพิเศษเรื่อง THE CAVE ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ทั้ง 4 โรง โดยมีผู้ชม คือ นักเรียนนักศึกษา 250 คน1โรงฉาย,อสม.ทั่วจังหวัดร้อยเอ็ด 250 คน1โรงฉาย,กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย 250 คน1โรงฉาย,สมาชิกอบตและเทศบาล 250 คน1โรงฉาย รวมทั้งหมด 1,000 คนเข้าร่วมชมภาพยนตร์โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,รองผู้ว่าฯ,หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนร่วมในงาน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน