ค่ำวันที่ 14 ก.พ. 2563 ณ ลานเบิ่งเวียง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายเสถียร มีบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอศรีเชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวปิด พร้อมมอบรางวัลให้นักกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาศรีเชียงใหม่สัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโสอำเภอศรีเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีเชียงใหม่ ,นายภุชงค์ ชานันโท ประธานชมรมกีฬาอำเภอศรีเชียงใหม่ ,พันจ่าเอกพิเชษฐ์ ไพรพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท ,นายยุทธนา พงศ์กรกัมพล ประธานชมรมคนไทยเชื้อสายเวียดนามอำเภอศรีเชียงใหม่ ,นายโกสินทร์ มีบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายภุชงค์ ชานันโท ประธานชมรมกีฬาอำเภอศรีเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ชมรมกีฬาอำเภอศรีเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาศรีเชียงใหม่สัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อให้ชาว อ.ศรีเชียงใหม่ ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคี ด้วยการใช้กีฬา

สำหรับชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอลหญิง, เซปักตะกร้อ, เปตอง, แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักกีฬาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าทำการแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 6 สี ได้แก่ สีแดง, สีขาว, สีเขียว, สีม่วง, สีชมพู และสีน้ำเงิน โดยทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.- 14 ก.พ. 2563 ซึ่ง นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันจำนวน 200,000 บาท.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน