กกท.สุราษฎร์ธานี เปิดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ค่ำวันนี้(14 ก.พ.63) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายประชารัฐ ในการเปิดตลาดเพื่อดูแลเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้มีตลาดเพื่อสุขภาพเป็นศูนย์กลางของพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้กับหน่วยงานและเยาวชนภายในสนามกีฬา รวมทั้งเพื่อให้สนามกีฬากลางจังหวัตสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่มีชีวิตในการสร้างความสุนทรีทางดนตรี ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมใช้ ร่วมดูแลรักษาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

ด้านนายสุกิจ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสนามกีฬาที่สงวนสิทธิ์ดูแลและบริหารจัดการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันกำลังพัฒนาไปสู่เป้าหมาย คือ ทำให้สนามกีฬามีชีวิต เป็นครอบครัวกีฬา เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ เป็นศูนย์กลางสุขภาพทุกมิติของประชาชน และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดหลังการใช้บริการ

ดังนั้นเพื่อให้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรลุเป้าหมายในแต่ละด้าน โดยเฉพาะในด้านเป้าหมายทำสนามกีฬาให้มีชีวิต และเป้าหมายสนามกีฬาเป็นศูนย์กลางสุขภาพทุกมิติของปรชาชน สำนักงานการกีหาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดนำร่องโครงการ "ตลาดเพื่อสุขภาพสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงยิมส์มวย สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน