วันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่สน.ทางด่วน พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์ อินทร รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร. และพ.ต.ท.อภิรักษ์ บุญหนัก ตรวจทรงผม เครื่องแต่งกายข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 1

พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกฏระเบียบและวินัย หมั้นสำรวจตนเองให้มีความรู้ความสามารถ = Skill , ดูดีเป็นที่เชื่อมั่น = Smart , สามารถให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนได้ทันที = Service ตามนโยบาย 3 S ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด จัดการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และได้กล่าวขอบคุณที่ปฏิบัติตาม รปจ. เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

พร้อมประชุมหัวหน้าชุดปฏิบัติและเจ้าที่ธุรการ เพื่อรับทราบปัญหาในการทำงานและดำเนินการแก้ไขตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ แก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ ประสานพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัย รับแจ้งเหตุด่วน อุบัติเหตุ หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารการจราจรได้ โดยการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุ แจ้งข่าวสาร 02-2498007 ,09-55055055

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน