วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ
จัดเวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 15

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562” ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 278,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 0-21297416 (คุณนุ้ย) , 0-21297436 (คุณวาวา)