"มท.2" ขึ้น ”เมืองช้าง” ใช้ " น้ำแลกดิน ดินแลกน้ำ" ชูโมเดล ใช้เครื่องมือกรมที่ดิน เชื่อมส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำอำปึลกง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้นำความห่วงใยของรัฐบาลมามอบให้กับพี่น้องประชาชน และในฐานะกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่ในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยขณะนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง กลายเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ตนได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในการหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงตลอดฤดูกาลภัยแล้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีกลไกลของท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ส่งเครื่องจักรกลมาช่วยขุดลอกคลองไว้สำหรับการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินตามนโยบายการใช้" น้ำแลกดิน ดินแลกน้ำ" ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและประหยัดงบประมาณของแผ่นดินเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

การบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคตลอดระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ตนเชื่อมั่นว่าเราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งนี้ไปได้โดยมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างแน่นอน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประสานสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) จัดเครื่องจักรกล เครื่องบรรทุกน้ำ ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดน้ำอุปโภค-บริโภคให้พี่น้องน้องประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับทางจังหวัดในการบูรณาการและวางแผน ส่วนงบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นรัฐบาลได้ทยอยมีมติให้ใช้จ่ายงบกลางเป็นระยะ ๆ ซึ่งบางส่วนมีอุปสรรคในเรื่องของการเบิกจ่าย ทั้งนี้สามารถดำเนินการของบประมาณเข้ามาใหม่ได้ รัฐบาลยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งประชาชน และจะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่อย่างแน่นอน

กองทุนประกันวินาศภัย