ปลัดอบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อม ประธานสภา ฯ นำทุกภาคส่วน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายวิสิฐ จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , นายสุวรรณ ไตรมาลัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,กำนันตำบลท่าพระ ,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ร่วมในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลอง ในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ในการนี้หน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกัน จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่โดยตลอดทั้งปี

สำหรับ กระทรวงมหาดไทย ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการน้อมใจสมัครสมาน กตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัย อันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุก ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสิริสวัสดิ์พิพัฒนไพบูลย์แก่ประเทศชาติ จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลังจากนี้พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจน ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทั้งปวง มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน