บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยธุรกิจตัวแทนได้จัดงานมอบรางวัลตัวแทนและนายหน้าบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2562 และจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดาประจำปี ภายใต้แนวคิด Stepping Forward with BKI โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลตัวแทนและนายหน้าบุคคลคุณภาพดีเด่นดังกล่าว ซึ่งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี

พร้อมกันนี้ ในการประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคลฯ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จะอยู่กันอย่างไรกับเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยปี 2020” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแถลงทิศทาง นโยบายและเป้าหมาย รวมถึงโปรโมชันส่งเสริมการขาย ในปี 2563 เพื่อให้ตัวแทนและนายหน้าได้ปรับตัวรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และวางแผนในการดำเนินธุรกิจของปี 2563 ให้ประสบผลสำเร็จ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563