เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จำนวน 499 ราย ดังนี้

คลิกอ่านฉบับเต็ม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/007/T_0003.PDF

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน