ธอส.พร้อมด้วยผู้แทนของบมจ.ไทยประกันชีวิต และบมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิต ในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลดภาระหนี้ พร้อมจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารที่เสียชีวิตทั้ง 6 ครอบครัว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ผู้แทนของบมจ.ไทยประกันชีวิต และบมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่เป็นลูกค้าของธนาคารจำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครองด้วยการจ่ายเงินทดแทนเพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคารอยู่ในขณะนั้น ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและระยะเวลาเอาประกัน เพื่อให้หลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวต่อไป แบ่งเป็น

กรณีนางสาวอาริยา กลีบเมฆ ผู้เอาประกัน บมจ. ไทยประกันชีวิต ได้มอบเงินสินไหมทดแทนจำนวนเงินรวม 1,418,528.96 บาท ตามกรมธรรม์ของนางสาวอาริยา กลีบเมฆ ที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิต เพื่อปลดภาระหนี้ สินเชื่อที่ค้างชำระทั้งหมด ช่วยให้ที่อยู่อาศัย ที่เป็นหลักประกันสินเชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวโดยสมบูรณ์ ขณะที่อีกกรณี คือ ด.ต.ชัชวาล แท่งทอง ผู้เอาประกัน บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต ได้มอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 1,317,570 บาท ตามกรมธรรม์ โดยธนาคารจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลดภาระหนี้ในบัญชีของ ด.ต.ชัชวาล แท่งทอง ต่อไป

ทั้งนี้จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีลูกค้าของธนาคารรวมทั้งสิ้น 2 ราย จากทั้งหมด 6 ราย ที่เป็นผู้เสียชีวิตและทำประกันตามโครงการคุ้มนิรันดร์ที่ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง นอกจากนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธอส. จึงจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท อีกด้วย

"ธอส. ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลูกค้าของธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นกำลังหลักของครอบครัวที่จากไปอย่างกระทันหัน ซึ่ง ธอส. พร้อมที่จะดูแลคนที่อยู่ข้างหลังของผู้เสียชีวิตให้ภาระหนี้หมดไปหรือให้เหลือภาระน้อยที่สุด ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ หรือกรณีบาดเจ็บสาหัสลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ จากเดิมที่เคยผ่อนชำระงวดละ 16,000 บาท ก็จะทำให้เงินงวดผ่อนชำระจะลดลงมาเหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น” นายฉัตรชัย กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance