การเมืองไทย กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูลในการเสนอญัตติความไม่ไว้วางใจรัฐบาล 6 รัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ ในนั้นเห็นมีหัวข้อคอร์รัปชั่นอยู่ด้วย รัฐบาลต้องหาทางตอบให้ได้ว่าเพราะเหตุใดที่อันดับโลกของไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Int6ernational) ได้เผยแพร่ผล CPI หรือค่าดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี 2019 หรือปี 2562 พบว่าประเทศไทยถูกจัดในอันดับที่ลดลงได้ค่าเฉลี่ยดัชนีที่ 36 (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยู่ในอันดับที่ 101 ลดลง 2 อันดับจากปีที่แล้ว

ถ้าจะเปรียบเทียบอันดับคอร์รัปชั่นของไทยตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2562 จะพบว่าอันดับเราเพิ่มสูงขึ้น มีเพียงปีเดียวคือ 2558 หลังจากรัฐบาลได้ยึดอำนาจและเร่งปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง จากคดีรับจำนำข้าว ในปี 2556 อันดับสูงลิ่วถึง 102 จาก 180 ประเทศ

2550 อันดับ 84

2551 “ 80

2552 “ 84

2553 “ 78

2554 “ 80

2555 “ 88

2556 “ 102

2557 “ 85*

2558 “ 76*

2559 “ 101

2560 “ 96

2561 “ 99

2562 “ 101

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจาก คสช.เข้ายึดอำนนาจ คอร์รัปชั่นหดหายไป 2 ปี แต่กลับพุ่งสูงขึ้น หลังจากมีรัฐฒนตรีเข้ามาช่วยบริหารประเทศ กลับพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ประธาน ป.ป.ช. ได้กล่าวไว้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาในวันที่ 18 พ.ย. 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 18 ปี ป.ป.ช. ได้ตั้งความมุ่งหวังไว้ว่า “ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

โดยได้ตั้งความหวังไว้ว่าในปี 2564 ประเทศไทยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ซึ่งอันดับจะลดลงเป็นอันดับที่ 60 เช่นประเทศมาเลเซีย ซึ่งคงต้องรอต่อไป เพราะการทำงานที่เชื่องช้าทั้งๆที่มีมาตรการหลายอย่างทั้งเชิงป้องกันและปราบปรามมากมาย แต่ก็หนีไม่พ้นการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานราชการไปได้

เรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่รัฐบาลจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปได้เพราะรัฐบาล คสช. มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการลงโทษอยู่แล้ว แต่กลับส่งผลให้เกิดการทุจริต ไม่ทราบว่าองค์ประกอบใดและเหตุใดถึงตกต่ำลงขนาดนั้น หรือเป็นเพราะว่าเขาปรับองค์ประกอบการพิจารณาเพิ่มขึ้น อาจต้องปรับปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะ ให้มีความเด็ดขาดเหมือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ติดอันดับที่ 80 ดีกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ

รัฐบาลพึงต้องหาข้อมูลไว้ตอบโต้ฝ่ายค้านว่าเป็นเพราะเหตุใด เพราะคงปฏิเสธไม่ได้กระมังที่อันดับของไทยลดลงเช่นนั้น เพียงแต่ ป.ป.ช. ต้องจัดหาข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีได้ตอบโต้ในรัฐสภาให้เห็นข้อเท็จจริงว่าทุจริตลดลงตามที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติไว้และมาตรการใดที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเหตุใด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน