ปลัดพาณิชย์เผยผลการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พบผู้กระทำผิดกฎหมาย จำหน่ายราคาสูงเกินสมควร 4 รายในชลบุรี-สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ระบุโทษสูงสุดปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จากการออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควรแล้ว 4 ราย ที่จังหวัดชลบุรี 1 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย และจังหวัดภูเก็ต 2 ราย ซึ่งได้นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว โดยมีโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังได้มีการติดตามภาวะราคา ปริมาณการจำหน่ายของหน้ากากอนามัย รวมถึงการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือทำการกักตุนจากความต้องการในสินค้าหน้ากากอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันอย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดออกตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน และออกตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาในทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และให้ชี้แจงให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดในภาวะเช่นนี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน