หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยืนหยัด ทุ่มเท ทำหน้าที่ รับใช้สังคม นำเสนอความจริง ผลงานก้าวสู่ปีที่เจ็ดสิบ เป็นเครื่องพิสูจน์
...*...

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563ตอนหนึ่ง ความว่า ...*...

“ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า ได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในดิถีเพ็ญเดือน 3 ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน ขณะประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระสาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์ โดยมีหลักการสำคัญที่ทรงพระมหากรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2.การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ 3. การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ...*...

สารัตถะแห่งโอวาทปาติโมกข์นั้น นอกจากเป็นการประทานหัวใจของพระพุทธศาสนา ยังทรงสั่งสอนหลักสำหรับการเผยแผ่พระศาสนาไว้ด้วย มีหลัก 2 ประการแรกว่า การไม่กล่าวร้าย และการไม่ทำร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ผู้สดับพระธรรมเทศนาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ล้วนเป็นพระภิกษุบริษัท หากแต่พระธรรมย่อมเป็นของสาธารณะสำหรับทุกชีวิต ที่ควรน้อมนำเข้ามาสู่ตน ไม่จำกัดว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ...*...

เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงพึงน้อมนำหลักการ ‘ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย’ มาเป็นพื้นฐานของการครองตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือยุยง ซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกัน” นับเป็นสิริมงคลยิ่ง สำหรับพุทธศาสนิกชนคนไทย ที่จะสามารถน้อมนำไปปฏิบัติตนเพื่อความผาสุก สุข สงบของตนเอง ครอบครัวและสังคม ...*...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” หรือ “ไวรัสอู่ฮั่น” ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ทั้งประเทศจีน ซึ่งมีจุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ในมณฑลหูเป่ย ลุกลามขยายไปยังหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา จนมาถึงล่าสุดที่ตัวเลขทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงไม่หยุดนิ่งนั้น เราปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้ “วิกฤติ”ที่รุกคืบ มนุษยชาติอยู่นั้น กลับมีความเอื้ออาทรของผู้คนจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ทั้งการส่ง สิ่งของที่จำเป็น เวชภัณฑ์ต่างๆ และที่สำคัญคือการมอบ “กำลังใจ”ให้แก่กัน ระหว่าง “เพื่อนมนุษย์” ด้วยกันย่อมมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด ...*...

ขณะเดียวกันในสถานการณ์อันยากลำบากที่แต่ละประเทศกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอู่ฮั่น ในเวลานี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษยชาติเองที่หาทางดิ้นรน ต่อสู้กับโรคภัยด้วย “ความรู้” และ “วิทยาการ” ต่างๆ ทั้งในทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจาก “ภาคส่วน” ด้วยกันในหลายทาง ลำพังแค่มองมายังการแก้ไขปัญหาภายในประเทศไทยเอง จะเห็นได้ว่า ทุกฝ่าย ทุกระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ประชาชน ทหาร แพทย์ พยาบาล ต่างระดมกำลังกันอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย ...*...

ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับปฏิบัติการไล่ล่า “จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา” สังกัดกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้นำอาวุธไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชน ส่งผลให้มีผู้ได้บาดเจ็บทั้งสิ้น 57ราย ผู้เสียชีวิต รวม 27 ราย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารใช้เวลาในภารกิจครั้งนี้ไปด้วยกัน “17ชั่วโมง” ก่อนที่จบลงด้วยการวิสามัญ คนร้ายในที่เกิดเหตุที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.พ.จนมาจบในช่วงเช้าเวลา 09.00 น.ของวันที่ 9ก.พ. นับเป็น “17 ชั่วโมง” เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด บีบคั้นความรู้สึก เพราะเกี่ยวกับชีวิต ของผู้คน ...*...

แน่นอนว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของคนร้าย ครั้งนี้ไม่อาจประเมินค่าได้ ทว่าสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายควรตระหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์สื่อภายหลังจากที่รุดไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมหาราช คือการ “ถอดบทเรียน” “วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดทุกคนต้องมีบทเรียน แม้จะเคยผ่านสถานการณ์มาหลายครั้ง​ แต่ไม่เคยรุนแรงแบบนี้ ทุกอย่างคาดการณ์ไม่ได้ แต่เราต้องเตรียมให้พร้อมวันนี้ครั้งนี้ถือว่ารับมือได้ดี ส่วนการช่วยเหลือดูแลจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาดูแลให้ ทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บ” ...*...

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมคนรักษ์ชวนชมเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ชวนชมงาน “เสน่ห์ชวนชม” พบกับการจัดแสดงต้นชวนชม 10 สายพันธุ์หายาก สายพันธุ์เก่าแก่ของโคราช และชวนชมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลักล้านบาทระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ...*...

ฌาปนกิจศพ คุณแม่ศิริพร กุสุมอรัญญา อังคารที่ 11 ก.พ. เวลา 17.00 น. ที่ศาลาจารุภัสสร์ เมรุสุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

เลี้ยงรับรอง...อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 ศ.ดร. ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ สาขาการแพทย์ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ ศ.นพ.เดวิด เมบี สาขาการสาธารณสุข จากสหราชอาณาจักร โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย และ ไบรอัน เดวิดสัน ร่วมงาน ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม...พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี ประธานรุ่นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 นำคณะทำกิจกรรมเพื่อสังคมมอบชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน เป็นเงิน 250,000 บาท โดยมี สมพงค์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ รับมอบ ที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สนับสนุน...ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษา กก.ผอ.ใหญ่ กมลนัย ชัยเฉนียน ผช.กก.ผอใหญ่ และ ประวิช สุขุม ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ไทยเบฟเวอเรจ มอบเงิน จำนวน 934,075 บาท เป็นรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปะและบทกวีมีรูป “มะเร็ง : มาเล็ง Cancer : Cancelจัดโดย ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ที่ห้องประชุม ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ เมื่อวันก่อน

อบรม...วิชัย ไชยมงคล เป็นประธานพิธีมอบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และ อรอนงค์ ลาภภูวนารถ ผอ.ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด ร่วมอบรม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เยี่ยมชม...นิพนธ์ จงวิชิต ผอ.กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรวจเยี่ยมโครงการส่วนการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลในชนบท เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา (Near Real-time Captioning) ที่เชียงราย

ร่วมหารือ...วรวิทย์ เจนธนากุล ประธาน นยปส.รุ่น 11 เชิญตัวแทนผู้เข้าอบรมกลุ่มพอเพียง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และใสสะอาด ร่วมหารือในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมทำหน้าที่บริหารกิจกรรมของหลักสูตร นยปส. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี พล.ท.ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล พล.ต.ชัชวาลย์ วลัย หิรัญวัฒน์ศิริ พยุงวงศ์ และ พนิตาวดี ปราชญ์นคร ร่วมงาน ที่ห้องอาหารเชฟแมน สาทร

รับน้องใหม่ ...อรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร ผอ.หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรมและกิจกรรมต้อนรับน้องนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3 ที่โรงแรมเวย์ พัทยา

ปักหมุด...โอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วอลล์สตรีท อิงลิช ประเทศไทย เปิด Wall Street English Premium Flagship สาขาสีลม ทำเลทองศูนย์กลางของธุรกิจและไลฟสไตล์ใจกลางเมือง โดยมี ตะวัน วิหครัตน์ พรีเซ็นเตอร์ ร่วมกิจกรรมพบปะแฟนคลับเป็นจำนวนมาก ที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม เมื่อวันก่อน

เทศกาลแห่งความรัก...สุฐิตา โชติจุฬางกูร ผู้บริหาร เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เป็นประธานเปิดงาน The Market In Love ในโอกาสเทศกาลแห่งความรัก ชวนส่งมอบความหวานและแบ่งปันความสุขให้แก่กัน โดยมี กวินท์ ดูวาล - พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย และ ณัฐนรี จันทเปรมจิตต์ ร่วมงาน ที่ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์

กองทุนประกันวินาศภัย