คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นำโดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีหยอดเมล็ดพันธุ์กัญชาระบบปิด เพื่อเป็นกล้าพันธุ์กัญชาต้นแรก ณ โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ มี ศ.(พิเศษ) นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิดต้นแบบ "นครชัยบุรินทร์" และพิธีหยอดเมล็ดพันธุ์กัญชาระบบปิด สำหรับการดำเนินโครงการผลิตและวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโรงพยาบาลสูงเนิน