วันที่ 3 ก.พ.63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ กลุ่มทรู โดย นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้าน Strategic Content & Public Affairs เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเทิดด้วยทำของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการการเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มทรู ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อในเครือ รวมทั้งนำศิลปินจาก ทรู แฟนเทเชีย และเดอะ วอยซ์ ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี ณ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน