เพลงคิดฮอตถิ่น โดย ก้อง ห้วยไร่ เพื่อรณรงค์โครงการ สสส. - ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย เนื้อหาใน MV นี้ เข้าถึงทุกท่านที่กำลังเตรียมเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ บอกเล่าเรื่องราวของบุคคลในหลากหลายอาชีพที่เดินทางกลับบ้านไปพบครอบครัวอย่างปลอดภัย

กองทุนประกันวินาศภัย