PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระบุอาจมีฝุ่นสะสมช่วงเช้า ช่วงกลางวันแดดจัดลมจะแรงขึ้น เชียงใหม่วันนี้อยู่ที่ 17 โลก กทม.อันดับ 23

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 07.00 น. พบว่า ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5ได้ระหว่าง 16 - 41 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ด้านเพจหนุ่มสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ สำนักการระบายน้ำกทม. โพสต์ระบุ “28 ม.ค.63 คลื่นกระแสลมตะวันตก (ชั้นบน) ยังคงพัดปกคลุมแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร อาจมีฝุ่น PM2.5 สะสมในช่วงเช้า แต่ในช่วงกลางวันแดดจัด ลมจะแรงขึ้น

สัปดาห์นี้พื้นที่ประเทศไทยแถบตอนบนจะมีอากาศเย็น-หนาวต่อเนื่อง พื้นที่ยอดภูยอดดอยหนาว-หนาวจัด...”

ขณะที่ www.airvisaul.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 08.21 น. พบว่าเมืองเชียงใหม่ของไทย อยู่ในลำดับที่ 17 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 156 US AQI และเมืองกทม.อยู่ในลำดับที่ 23 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 140 US AQI

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance