ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า “สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้” หรือ SHREIT เสริมทัพผู้บริหาร มุ่งก้าวสู่การเป็นกองทรัสต์ เน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมภูมิภาคอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย และสร้างผลตอบแทนระดับสูงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”) ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่บริหารโดยมืออาชีพ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT เปิดเผยว่า SHREIT เป็นกองทรัสต์โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงกองเดียวที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยปัจจุบันโรงแรมในพอร์ตได้แก่ โรงแรม Capri by Fraser และ โรงแรม Ibis Saigon South เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และโรงแรม Pullman Jakarta Central Park ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ SHREIT ได้มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกว่า 7% ต่อปี ซึ่งสำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2562 กองทรัสต์ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยไปแล้ว 0.49 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 8.94% ต่อปีเมื่อเทียบกับราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว

"SHREIT จึงถือเป็นกองทรัสต์พื้นฐานดีที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือกับสภาวะผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกได้ โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันซึ่งต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 0.65 เท่าแล้ว อัตราผลตอบแทนต่อหน่วยลงทุนจะสูงกว่า 10%"

โดยปี 2563 บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มขนาดของสินทรัพย์ โดยทีมบริหารมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถวางกลยุทธ์เพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

“SPI มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว โดยมุ่งเน้นภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ประกอบกับโรงแรมที่ได้มาตรฐานในระดับสากลยังมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะโรงแรมในระดับ Economy จนถึง Mid-upper ซึ่งเป็น segment ที่การแข่งขันยังไม่สูงจนเกินไป จึงทำให้สามารถบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัดกล่าวว่า ปัจจัยสำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้คือ ได้รับการเอื้อประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาท SHREIT จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนในระดับภูมิภาคซึ่งมีการเติบโตในระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำลงจากการแข็งค่าของเงินบาท ในขณะที่การเติบโตในภูมิภาคที่สูงกว่าในประเทศไทย ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย