ส.ส.เดือน ตั้งเป้าปี 63 เดินหน้าแก้ราคาผลผลิตเกษตร เพิ่มเที่ยวบิน​ เดินหน้าจี้รัฐบาล แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน แทนเอื้อกลุ่มทุน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 นางมนพร เจริญศรี หรือ ส.ส.เดือน ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้หลังผ่านเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ถือว่า เป็นการเริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ.ใหม่ ขอให้ ชาว จ.นครพนม รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน เวียดนาม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง ตนในฐานะผู้แทนชาว จ.นครพนม จะเดินหน้าทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ จ.นรพนม มีความเจริญก้าวหน้ต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทุกด้าน จะต้องได้รับการแก้ไข ตนในฐานะ ส.ส.นครพนม และเป็นฝ่ายค้าน จะร่วมกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทำงานให้เต็มที่ ในการตรวจสอบ ดูแลการพัฒนาทุกด้าน ที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ในส่วนของ จ.นครพนม ปีนี้จะต้องเริ่มเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ยังกระทบการพัฒนา โดยจะมีการขับเคลื่อนผลักดัน เสนอเร่งรัดใหเทางรับบาล แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ราคาพืชผลการเกษตร จะต้องได้รับการแก้ไข รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด จนถึงการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้มีมาตรฐานในการผลิตมากที่สุด

นอกจากนี้ควบคู่กับการพัฒนาด้านการผลิต สิ่งสำคัญจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมาย ที่ขัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนชุมชน ทั้งกฎหมายที่ดินภาษีที่ดิน ไปจนถึงกฎหมายผังเมืองเศรษฐกิจชายแดน ที่เอื้อนายทุนบางกลุ่ม ไปจนถึงมาตรการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร ที่ควบคุมการส่งออก ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะได้เร่งรัดเสนอรัฐบาลให้แก้ไขโดยเร็วที่สุดทุกด้าน สำคัญที่สุด เรื่องการคมนาคม ขนส่ง ขณะนี้ จ.นครพนม กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสายการบิน เหลือเที่ยวบินแค่สายการบินเดียว ทำให้ไม่เพียงพอ กระทบต่อการ ท่องเที่ยว รวมถึง การเจรจาด้านธุรกิจค้าขาย เนื่องจากมีระยะทางไกลจาก กทม.กว่า 700 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง ทั้งนี้ สัปดาห์หน้า ทาง ส.ส.นครพนม จะหารือ บริษัทสายการบิน จนถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง ระดับกระทรวง ร่วมหารือแก้ไขปัญหา ไม่ให้กระทบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยว อย่างรก็ตามปีนี้ เชื่อว่าทิศทางการเมือง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะดี ขึ้น ขอให้ ชาว จ.นครพนม มั่นใจว่า ไม่ว่า ส.ส.นครพนม จะอยู่ฝ่ายไหน แต่ละพรรค ทุกพื้นที่ ทั้ง 4 เขต สามารถทำงานร่วมกันได้ และมองถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน เป็นหลัก จะต้องร่วมกันแก้ไข โดยไม่นำปัญหาการเมืองและความขัดแย้งมาเป็นอุปสรรค

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน