ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 23 ม.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 42.57 มีความเห็นต่อสิ่งที่ฝ่ายค้านควรกระทำเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ควรขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทั้งคณะ ขณะที่ ร้อยละ 35.54 ระบุ ควรขอเปิดอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาล รายบุคคล ร้อยละ 13.82 ระบุ ยังไม่ถึงเวลาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และ ร้อยละ 5.35 ระบุ ไม่ควรขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดยร้อยละ 20.76 เชื่อมั่นมาก ต่อข้อมูลเด็ดของฝ่ายค้านที่จะมัดคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย จนดิ้นไม่หลุด และมองว่าการทำงานของฝ่ายรัฐบาลตลอด 5 เดือนที่ผ่านมายังไม่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 32.99 ค่อนข้างเชื่อมั่น , ร้อยละ 28.51 ระบุ ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านโยบาย มองเป็นเกมการเมือง เหมือนการกลั่นแกล้งกันมากกว่า ร้อยละ 15.26 ระบุ ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะฝ่ายค้านยังไม่มีข้อมูลหรือประเด็นอะไรที่ทำให้รัฐบาลเสียหาย มองเป็นแค่เกมการเมืองเท่านั้น ขณะที่บางส่วนระบุ อยากให้รัฐบาลทำงานให้มากกว่านี้ก่อนถึงค่อยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นอกจากนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ ไม่เชื่อ ว่าพรรคเพื่อไทยมีข้อตกลงพิเศษกับพรรครัฐบาลในการตัดชื่อรัฐมนตรีบางรายออกจากญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แบ่งเป็น ร้อยละ 32.91 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อและร้อยละ 33.79 ไม่เชื่อเลย โดยให้เหตุผลว่า จุดยืนของทั้ง 2 ฝ่ายแตกต่างกันอย่างชัดเจน และอาจเป็นเฟคนิวส์เพื่อเป็นการสร้างกระแสข่าวเท่านั้น แต่ ร้อยละ 16.85 ค่อนข้างเชื่อ และ ร้อยละ 5.35 เชื่อมาก เพราะ เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งสามารถพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance