นายภัทร เหมสุข นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Pat Hemasuk ระบุว่า...ของบางอย่างมีต้นทุนที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว แต่บางครั้งการลดต้นทุนแบบไม่ถูกต้อง ผมอยากจะเรียกว่าคือการฉ้อโกง

โรงงานผลิตอาหารหรือโรงงานที่ต้องใช้น้ำในการผลิตจะมีค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องจ่ายอยู่ในต้นทุน แต่ถ้าแอบทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองโดยไม่บำบัดให้สะอาดเสียก่อนเพื่อลดต้นทุน ผมจะเรียกว่าโรงงานนั้นฉ้อโกงต้นทุนที่ตัวเองจะต้องจ่ายแล้วผลักภาระให้ประชาชน

ถ้าใครเคยซื้อแบตเตอรี่ในญี่ปุ่นหรือยุโรป จะเห็นว่าราคาแบตเตอรี่แพงมาก เพราะเขารวมเอาค่าทำลายแบตเตอรี่เอาไว้ในราคาขายแล้ว ดังนั้นความรับผิดชอบในการทำลายแบตเตอรี่คือต้นทุนของการผลิตและการขาย แต่ในขณะที่แบตเตอรี่จีนที่ขายออนไลน์ตามเวบขายของต่างๆ ออกมานอกประเทศจะมีราคาถูกจนน่าแปลกใจ ก็เพราะว่าไม่มีค่าทำลายแบตเตอรี่รวมอยู่ในราคาขาย ซึ่งเรื่องแบบนี้จะขายที่ญี่ปุ่นหรือในยุโรปไม่ได้ เพราะคือการฉ้อโกงประเทศที่นำเข้าแบตเตอรี่นั้นที่ต้องรับภาระการทำลายที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาขายที่จีนรับเอากำไรไปแต่เพียงฝั่งเดียว

ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ราคาในต่างประเทศจะแพงกว่าในบ้านเรา เพราะว่าเขารวมเอาค่าทำลายเมื่อหมดอายุเข้าไว้ในราคาขายแล้ว แต่ของบ้านเราไม่มี และสินค้าจีนที่ขายในบ้านเราก็ไม่มีค่าทำลาย ราคาสินค้าจีนเลยถูกกว่าที่อื่น ผมมองว่าเรื่องแบบนี้คือการเอาเปรียบประเทศปลายทางอย่างหนึ่ง

น้ำประปาในต่างประเทศนั้นแพง เพราะเขารวมเอาค่าบำบัดน้ำเสียเอาไว้แล้ว สมมุติว่าต้นทุนน้ำประปาคิวบิกเมตรละ 8 บาท ค่าบำบัดน้ำเสียคือ 15-20 บาท ดังนั้นราคาน้ำประปาต้องไม่ต่ำกว่า 25 บาทต่อคิวบิกเมตร เพราะใครใช้น้ำมากก็ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียมากเป็นธรรมที่สุดแล้ว ไม่ใช่ขายน้ำประปาราคาถูก แต่ต้องเอางบกลางจากทุกคนที่ใช้น้ำน้อยกว่ามาจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย

*** และการตัดอ้อยสดนั้นคือต้นทุนของการผลิตอ้อย การที่เผาอ้อยเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยนั้นเป็นการฉ้อโกง ไม่ต่างกับโรงงานอุตสาหกรรมแอบทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำคูคลองเพื่อลดต้นทุนของตัวเอง เป็นการฉ้อโกงคนทั้งประเทศเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยของตัวเอง การไถกลบตอซังข้าวคือต้นทุนในการผลิตข้าว ไม่ใช่การโกงต้นทุนของตัวเองด้วยการเผาตอซังข้าว ผมอยากให้ภาครัฐมองปัญหาเรื่องการเผาไร่เผานาให้แตกแบบนี้ และนักการเมืองที่ออกมาพูดเอาใจฐานคะแนนเสียงไร้อ้อยในพื้นที่ของตัวเองในเชิงสนับสนุนการเผาว่าต้องเห็นใจเกษตรกร ผมอยากให้มองว่าคุณคือคนที่สนับสนุนให้คนเผาอ้อยขี้โกงคนทั้งประเทศและเอาเปรียบชาวไร่คนอื่นที่ไม่เผาอ้อย

ต้องมองว่าเรื่องนี้คือเรื่องขี้โกง ไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่าเห็นใจแต่อย่างไร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance