นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่พบในเมืองอู่ฮั่น ตอนกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทยสมายล์ ในฐานะที่ได้ทำการบินไปยังบางเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้ออกมาตรการรับมือโรคระบาดดังกล่าว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้โดยสาร และเป็นไปตามข้อแนะนำของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประกอบด้วย มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสาร และการบริการลูกค้าภาคพื้น อาทิ การสังเกตอาการ ผู้โดยสารก่อนการเช็คอิน หากจำเป็นผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์ มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน อาทิ การเฝ้าระวัง สังเกตอาการของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลประจำเครื่องบิน และการให้ความรู้ในการป้องกันสุขภาพแก่พนักงาน

“สายการบินไทยสมายล์ มีความห่วงใยต่อชีวิตและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้โดยสารทุกคน จึงไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเป็นกังวลต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว จึงได้ออกมาตรการ และกำชับให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือจากผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับและพนักงานภาคพื้นเช่นกัน เพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นางชาริตา กล่าว

ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ มีการดำเนินการสำหรับนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้วยการแจกหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย N95 โดยจะใช้ในกรณีที่พบว่าผู้โดยสารมีอาการป่วยและถุงมือยางทางการแพทย์ (ถุงมือยางทางการแพทย์สำหรับเฉพาะลูกเรือ) และมีสำรองหน้ากากอนามัย สำหรับผู้โดยสารเมื่อมีการร้องขอโดยใช้สำหรับเที่ยวบินในประเทศที่มีการระบาด และมีเจลแอลกอฮอล เพื่อล้างมือและฆ่าเชื้อ ให้ผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช้ระหว่างเที่ยวบินตามปกติ ขณะที่พนักงานภาคพื้นทางสายการบินจะแจกหน้ากากอนามัย N95 โดยจะใช้ในกรณีที่ต้องให้บริการผู้โดยสารที่มีอาการป่วย และสำหรับพนักงานทั่วไป ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์แนะนำวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้งจัดหาเจลแอลกอฮอล์สำหรับพนักงานเพื่อใช้สำหรับการล้างมือและฆ่าเชื้อ

ปัจุบันไทยสมายล์ปฏิบัติการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม 22 เส้นทาง ได้แก่ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เสียมราฐ พนมเปญ ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ฉางซา ฉงชิ่ง เจิ้งโจว เกาสง มุมไบ ลัคเนา คยา พาราณสี กัลกัตตา ชัยปุระ อาห์เมดาบัด กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ภูเก็ต-ฮ่องกง และ เชียงใหม่-เกาสง พร้อมให้บริการใน 11 เส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และกระบี่ นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังให้บริการเส้นทางข้ามภาคระหว่างเชียงใหม่และภูเก็ต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน