ภท.ส่งเอกสารใบมรณบัตร“ปู่ชัย”ให้สภาฯ ใช้ดำเนินการเลื่อนส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไป

วันที่ 24 ม.ค.2563 ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมาส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งให้ทราบว่า นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวันนี้ (24 ม.ค.) 2563 พร้อมแนบใบมรณบัตรมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่ประธานสภาฯ จะได้ดำเนินการเรื่องการเลื่อนส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไปของพรรคภูมิใจไทย เข้ามาทำหน้าที่ต่อไป สำหรับส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคภูมิใจไทย ในลำดับถัดไป คือนายสวาป เผ่าประทาน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย