วันที่ 24 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดงานเนื่องในวันมาฆบูชา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่5-9 ก.พ.นี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการละเว้นความชั่วตามหลักเบญจศีล คือการรักษาศีล5 และกระทำความดี ตามหลักพรหมวิหาร4คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

สำหรับกิจกรรมในส่วนกลางจัดขึ้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ กิจกรรมการปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรมและการแสดงพระธรรมเทศนา การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา และการจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตภาษา Big Cleaning Dayตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันดังกล่าว