"เทพไท”กระตุกต่อมสำนึกส.ส. เชื่อไม่เกิดปัญหา พร้อมแนะ 2 แนวทางเกิด-แก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. เวลา 11.15 น. ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบฯว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเหตุผล 2 ประการคือ 1.จำนวนช่องเสียบบัตรไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจำเป็นต้องใช้ช่องเสียบบัตรซ้ำซ้อน หรือใช้ช่องร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำคัญ เพราะส่วนใหญ่ ส.ส.ถ้าอยู่ในห้องประชุมก็จะเสียบบัตรด้วยตนเองทั้งสิ้น ไม่มีการฝากกดอย่างที่กล่าวอ้างกัน เว้นแต่ผู้ที่ไม่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น ก็จะฝากบัตรให้มีการลงคะแนนแทน ซึ่งการลงคะแนนทุกครั้งจะมีวิปของแต่ละพรรค ที่เดินชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์ ในการลงคะแนน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการลงคะแนนในแต่ละครั้ง และส่วนใหญ่ผู้มีหน้าทีเป็นวิปจะลงมติของตัวเองเสียก่อน ก่อนที่จะเดินไปกำกับการลงคะแนนของเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ 2.เกิดจากการที่รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนปริ่มน้ำ สุ่มเสี่ยงที่จะแพ้มติหรืออาจจะเกิดเหตุสภาล่ม สมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าหากพรรคฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม หรืองดการแสดงตน ซึ่งเป็นเกมการเมืองทดสอบความพร้อมของสมาชิกฝ่ายรัฐบาล ทำให้วิปรัฐบาล ต้องกำชับให้มีการลงคะแนนโดยพร้อมเพรียงกัน และมีการคาดโทษกับผู้ขาดประชุม เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ ส.ส.บางคนที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงมีการฝากบัตรกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน เพื่อใช้สิทธิ์กดบัตรแทน

นายเทพไท กล่าวต่อว่า วิธีการแก้ไขปัญหาได้ ใน 2 ประเด็น คือ1.เมื่อมีการเปิดใช้ห้องประชุมสุริยันอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะมีช่องลงคะแนนเพียงพอกับจำนวนสมาชิก และติดตั้งทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์กดบัตรแทนกันด้วย 2.ส่วรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำ เป็นปัญหาทางการเมืองที่แก้ไขได้ยาก เพราะรัฐบาลนี้มีพรรคการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลจำนวนเท่าเดิม เสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ก็มีเท่าเดิม อาจจะมีเพิ่มก็เฉพาะกรณีมีงูเห่าลงคะแนนสนับสนุนเป็นครั้งคราวเท่านั้น

“แต่ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส่วนบุคคล ขึ้นอยู่ที่ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกของแต่ละบุคคลมากกว่า ถ้า ส.ส.ทุกคนเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย และภาระหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้ว ปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน”นายเทพไท กล่าว