เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ​ในฐานะ​โฆษก​คณะ​กรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​ศึกษา​แนวทาง​ในการบริหาร​จัดการการชำระหนี้กองทุน​เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ (กยศ.) ร่วมกับนายประกอบ รัตนพันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ​ และ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากนี้กยศ. ภายหลังการการประชุม​ครั้งที่​ 3 ของคณะกรรมาธิการฯ

นางสาวเพชรชมพู กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมาธิการฯ ​ได้มีการสรุปกรอบแนวทางการดำเนินงานไว้​ 3 กรอบ​ ดังต่อไปนี้ 1.แนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้ของลูกหนี้ กยศ. ซึ่ง​ ณ​ ปัจจุบัน​ มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระอยู่​ 2,160,795 ราย รวมเป็นจำนวนเงินต้นค้างชำระ 78,708 ล้านบาท 2.แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงในการบริหารจัดการ กยศ. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับผู้กู้ยืม 3.การปรับปรุงโครงของ​ กยศ.​ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในอนาคต การแก้ไขปัญหาความยากจน และ​ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นางสาวเพชรชุมพู กล่าวต่อว่า คณะกรรมาธิการ​ฯ​ ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต​ดังต่อไปนี้ 1.กยศ.ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และ​การสื่อสารกับสาธารณชน​ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงหน้าที่และบทบาทของ กยศ. มากขึ้น. 2.ควรมีการกำหนดกรอบเงื่อนไขในการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ที่ชัดเจน และ​ ศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของการผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหา​ดังกล่าว​ 3.ควรพิจารณาการปลดล็อกเรื่องการค้ำประกันลูกหนี้​ และ​ ศึกษาแนวทางในการกำหนดให้ผู้กู้เป็นผู้ค้ำประกันตนเอง 4.ให้ความสำคัญเรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนการบังคับคดี​ ในกรณีมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 5.พิจารณาในเรื่องการคิดเบี้ยปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ 6.พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ นับจากปี 2539 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด​ และนำไปสู่การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหนี้ กยศ.​ ต่อไป

"คณะ​กรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​ศึกษา​แนวทาง​ในการบริหาร​จัดการการชำระหนี้กองทุน​เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ (กยศ.) มีความตั้งใจที่จะหาวิธี​การแก้ไขปัญหา​ที่ถูกต้อง​ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย​ หากท่านใดมีข้อร้องเรียน​หรือข้อเสนอแนะ​เพิ่มเติม​ สามารถ​ส่งข้อมูลให้ทางทีมโฆษก​ เพื่อนำเสนอ​ในการประชุม​คณะกรรมาธิการ​ฯ​ ในครั้งต่อๆ​ ไป" โฆษกกรรมาธิการฯ กล่าว