มติวิปรบ.ยิ่นศาลรธน.วินิจฉัยร่างพรบ.งบ 63 ขัดหรือแย้งตามรธน.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตน ์ศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาล แถลงว่า วิปรัฐบาลขอให้ประธานสภาฯโดยได้รวบรวมรายชื่อ 90 คน ตส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราร่างรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 60 หรือไม่ หากขัดแย้งจะถือว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตกไปทั้งฉบับหรือเฉพาะในมาตราที่มีปัญหา หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตกไป ทั้งฉบับหรือบางมาตราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
,ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นเป็นความผิดรายมาตรา มาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และหากร่างตกไปทั้งฉบับจะดไเนินการอย่างไรต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน