คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ แน่นทุกธนาคาร พบส่วนใหญ่เตรียมเอกสาร-หลักฐานไม่ครบ และไม่เข้าใจถึงขั้นตอนของการช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 เม.ย.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณด้านหน้า ธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 11 ชาวขอนแก่นจำนวนมากต่างนำเอกสารหลักฐานต่างตามที่รัฐบาลกำหนดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามการกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนพร้อมกันวันนี้เป็นวันแรกพร้อมกันทั่วทั้งประเทศและจะสิ้นสุดระยะเวลาของการลงทะเบียนในวันที่ 15 พ.ค. โดยบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคักเจ้าหน้าที่ธนาคารได้มีการนำเต๊นท์ขนาดใหญ่มาทำการติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการเพื่อที่จะให้บริการประชาชนที่ทยอยเดินทางมาขอลงทะเบียนกันตอดทั้งวัน พร้อมทั้งการจัดเตรียมน้ำดื่มและการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและบริการในด้านต่างๆจนครบทุกขั้นตอน

โดยจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ไม่พร้อม โดยเฉพาะกับบัตรประชาชนที่ยังคงเป็นรูปแบบเดิม,การทำสำเนาเอกสาร ทั้งบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ไม่ได้จัดเตรียมมา รวมทั้งบางคนมีอายุมากไม่สามารถที่จะเขียนข้อมูลหรือจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้ให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆจนครบถ้วนและสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่รัฐบาลกำหนด

นางอรัญญา วรรณพฤกษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ ขอนแก่น กล่าวว่า ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้บริการกับประชาชนที่ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินโครงการการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประเทศอย่างยั่งยืน โดยในการลงทะเบียนรอบที่ 2 นี้ได้กำหนดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.2560 ซึ่ง ธนาคารออมสิน ได้มีการติดตั้งป้ายประกาศและคุณลักษณะของผู้ที่เข้าข่ายการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐไว้บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆได้อย่างถูกต้อง ขณะที่วันนี้พบว่ายังคงมีความสับสนเกิดขึ้นแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างลงตัว เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงไม่เข้าใจในขั้นตอนในการลงทะเบียน

“ เรามีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน ที่จะต้องครบทุกขั้นตอนและสามารถที่จะขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งธนาคารออมสินสาขาศุนย์ราชการนี้ยังคงเป็นสถานที่สำหรับการให้บริการในเรื่องของการสวัสดิการในด่านต่างๆที่รัฐบาลกำหนด ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การขอรับเงินทุนและสนับสนุนสวัสดิการตามานโยบายของรัฐบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารในรส่วนงานต่างๆที่รับผิดชอบก็ดำเนินการตามนโยบายและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่”

นางอรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการนดำเนินการพร้อมกันทั่วทั้งประเทศและมีสถาบันการเงินให้บริการจำนวนมากตามที่รัฐบาลกำหนด แต่ในส่วนของธนตาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านชุมชน มั่นใจว่าจะมีผู้มาติดต่อขอลงทะเบียนตามนโยบายดังกล่าวไม่น้อยกว่าวันละ 300 คน โดยทุกคนที่มาขอรับบริการนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ จนครบถ้วนทุกขั้นตอน จากนรั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งจะประกอบด้วย ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน มีรายได้สุทธิในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท มีหลักทรัพย์ในการครอบครองไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งทุกคนที่ทำการลงทะเบียนในวันนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆอีกครั้งเพื่อนำไปสู่การจัดสวัสดิการของรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถูกต้องและตรงกับตัวบุคคลที่ขอรับการจัดสวัสดิการดังกล่าวตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน