นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า...

กรณีคุณสรยุทธ เราเห็นสิ่งที่เขาทำคือไม่หนีคดี ไม่หนีเรือนจำ อย่างน้อยก็มีความดี และยังมีความดีในเรื่องอื่นๆที่เขาเคยทำให้กับสังคม คนยากไร้

ผมขอยกย่อง นับถือน้ำใจและความกล้าของเขาครับ

กองทุนประกันวินาศภัย