วิกฤติฝุ่นทั้งในเขตกทม.และปริมณฑล ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ประกาศแจ้งหยุดเรียน โดยระบุเนื่องจากขณะนี้ในเขตกทม.มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่อนข้างสูง ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของนักเรียน เพื่อบรรเทาความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เดินทางไปและกลับด้วยตนเอง โดยบริการขนส่งสาธารณะ โรงเรียนได้พิจารณาเห็นสมควรหยุดเรียนตั้งแต่วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 รวม 3 วัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance