เนื่องในโอกาส "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้จัดพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงได้รับการถวาย "มหาราช" มี 6 พระองค์ โดยได้มีการกำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันปิยมหาราช (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นวันรัฐพิธีแล้ว ส่วนวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังมิได้กำหนดเป็นวันรัฐพิธี เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ จึงสมควรกำหนดให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพิธีเช่นเดียวกับมหาราชพระองค์อื่น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน