นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ จัดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2563 กล่าวถึง การเตรียมงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่ และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยว พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนกันในเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ที่ประเทศไทย

ซึ่งเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียง โดยเป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธ์วงศ์ กลุ่มประชาคม เขตสัมพันธ์วงศ์ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

สำหรับ เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นงานปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลก รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดงานตรุษจีนเยาวราชรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้งที่ 20 โดยเทศกาลนี้ ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ให้เป็นมหานครแห่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยว ในระดับโลก

โดยในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ จากรัฐบาลจีน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ที่มีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีนเยาวราช ยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานเป็นพิเศษไปถึงสี่แยกราชวงศ์ พร้อมจัดเต็มกิจกรรม สีสันความสนุก ความสุข และความบันเทิงมากมาย มีการออกบูธจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมจีน ที่ทางรัฐบาลจีน ส่งมาร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราช อาทิ มีการแสดงสิงโตบนดอกเหมย การแสดงสิงโต 22 หัว และการแสดงพิเศษจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่จะได้รับชมตลอดทั้ง 2 วัน ได้สัมผัสของดีของเด่นมากมายของเยาวราช ได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน พร้อมร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ในวันที่ 25 มกราคม 2563 นี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance