สายการบิน เวียตเจ็ท ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อม เกิ่นเทอ เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสู่ ไทเป และ โซล เมืองหลวงของไต้หวันและเกาหลีใต้ โดยเวียตเจ็ทถือเป็นสายการบินแรกที่เปิดบริการเที่ยวบินบนเส้นทางนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว การค้า การศึกษาต่อ และด้านอื่น ๆ ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนทำให้ผู้คนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้อย่างสะดวกสบาย ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้เมืองเกิ่นเทอ เพื่อการจัดเทศกาลตรุษญวนที่อบอุ่นและสนุกสนานสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเมือง และยังเปิด 5 เส้นทางบินใหม่ เชื่อมญี่ปุ่นและเวียดนามอีกด้วย

สำหรับการเปิดเส้นทางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่นใหม่ในครั้งนี้อีก 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจากฮานอย โฮจิมินห์ และดานัง สู่ นาโงยะ (ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์) เส้นทางจากฮานอยสู่ฟุกุโอกะและคาโงชิมะ โดยทุกเส้นทางคาดว่าน่าจะสามารถเปิดจองบัตรโดยสารและเริ่มให้บริการได้ภายในปี 2563 หลังจากเปิดให้บริการเที่ยวบินสู่โตเกียวและโอซากะ ทางเวียตเจ็ทได้กำหนดให้นาโงยะและฟุกุโอกะเป็นจุดหมายหลักลำดับที่ 3 และ 4 ในญี่ปุ่น ในขณะที่คาโงชิมะถือเป็นเมืองที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ทาง สายการบินเวียตเจ็ท ได้เปิดเส้นทางจากเกิ่นเทอ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนาม เพื่อมอบบริการเที่ยวบินที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแก่นักเดินทางสามารถมาสัมผัสภูมิประเทศลุ่มแม่น้ำอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามได้อย่างง่ายดาย เมื่อเดินทางมาถึงเกิ่นเทอ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของประเทศเขตร้อนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนาม ตลอดจนลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นที่ตลาดน้ำไคราง เดินชมบรรยากาศในท่าเรือนิงห์เกียว สำรวจสวนผลไม้ที่ฟองเดี่ยน และเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณลอง ตู่เหย่น

โดยทางสายการบินเวียตเจ็ท ได้บริการเที่ยวบินตรงกว่า 10 เส้นทางระหว่างฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง สู่ โตเกียว โอซากะ นาโงยะ ฟุกุโอกะ คาโงชิมะ ทำให้เดินทางสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมตารางบินที่ยืดหยุ่นและบัตรโดยสารราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงทั้งสำหรับชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางบินเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์ระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่น ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างผู้คนทั้งสองเมือง นอกจากนี้ บริการเที่ยวบินเส้นทางใหม่จะช่วยให้ประเทศเวียดนามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ครบ 1 ล้านคนตามแผนที่ตั้งไว้ในปี 2563 อีกด้วย

ปัจจุบัน เวียตเจ็ท ถือเป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินเชื่อมสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเกิ่นเทอมากที่สุด โดยมีเที่ยวบินในประเทศ 7 เส้นทาง และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2556 ทางเวียตเจ็ทมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเมืองเกิ่นเทอ โดยช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30% ในแต่ละปี

Life IF