ผู้ว่าราชบุรีเตรียมร่างกำหนดมาตรการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกายของหน่วยงาน ภาคเอกชน หากมีนักวิ่งเกิน 100 คน ให้ผู้จัดขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ และประสานทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

เวลา 16.00 น. ( 14 ม.ค. 63 ) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการเตรียมร่างเรื่องมาตรการกำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การปั่นจักรยาน ไตรกีฬา มินิฮาร์ฟมาราธอน ของหน่วยงาน และประชาชนที่จะมีขึ้นในพื้นที่ว่า ขณะนี้ได้ให้นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำกับดูแลการท่องเที่ยวและกีฬาไปดูรายละเอียดแล้ว อย่างปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมกว่า 60 อีเว้นท์ บางสัปดาห์มีการจัดชนกัน บางแห่งที่จัดยังขาดความพร้อมไม่มีการประสานงานในพื้นที่ ไม่ได้ขออนุญาตการจัดงานต่อเจ้าพนักงานจราจร เจ้าหน้าที่ในท้องที่ ตามปกติจะต้องไปขออนุญาตด้วย แต่หากจัดกิจกรรมมีนักวิ่งเป็น 100 คน บริเวณถนน อาจก่อให้เกิดอันตราย เจ้าพนักงานจราจรจะต้องมาดูแลทางร่วม ทางแยก บนถนนด้วย หรือ อาจมีนักวิ่งหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตกเกิดขึ้น ผู้ที่จัดงานได้ประสานกับทีมแพทย์ พยาบาลฉุกเฉินเพื่อรองรับกิจกรรมหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ดูแลด้านฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่

ช่วงที่ผ่านมาพบมีการวิ่งมาแล้วโดยผู้จัดมีการประเมินสถานการณ์ผิด ไม่ได้เตรียมการว่าจะมีคนมาออกกำลังเยอะ ทำให้น้ำดื่มไม่เพียงพอ และมีการลงข่าวผ่านสื่อออกไป ทำให้ส่งผลเสียหายเนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยว และท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีเว้นท์ที่มีกระแสมาแรงของราชบุรี ซึ่งหากจัดและมีความไม่พร้อมมีปัญหาตามมา จะส่งผลกระทบต่อด้านธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งด้านการโรงแรม รีสอร์ทต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปวางมาตรฐานการจัดกิจกรรม การวิ่ง การออกกำลังกาย ต่อไปต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำตามประกาศ และจะมีเครื่องหมายรับรองว่าจังหวัดราชบุรี ได้ตรวจพิจารณาเบื้องต้นแล้วได้มาตรฐานความพร้อม การขออนุญาตการจัดกิจกรรมนั้นให้ผู้จัดไปดำเนินการขออนุญาต กับผู้อำนวยการแขวงการทางจะต้องเป็นผู้อนุญาต ถ้าเป็นถนนของ อบจ.ต้องไปขออนุญาตต่อนายก อบจ. หากเป็นถนนในท้องถิ่นให้ขออนุญาตนายก อบต. และเจ้าพนักงานจราจรในท้องที่นั้น ๆ ซึ่งหากท้องที่นั้นแจ้งว่าไม่พร้อม ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ เพราะจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ร่างกำหนดมาตรการดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วรอให้ทาง ปภ.จังหวัดออกประกาศขอความร่วมมือชั้นต้นก่อนเกณฑ์มาตรฐาน จะออกมาที่จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง และจะมีประกาศออกมาถึงคนที่จะจัดกิจกรรมบนที่สาธารณะนั้น ถ้ามีจำนวน 100 คน ขึ้นไปต้องขออนุญาต ยื่นต่อนายอำเภอท้องที่อย่างน้อยเป็นเวลา 45 วัน เพื่อได้เชิญแขวงการทาง ตำรวจ แพทย์ หน่วยกู้ภัย มาประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม ส่วนกรณีถ้าหากภาคเอกชนมาจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจ ผู้จัดจะดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตำรวจ แพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ภัย อย่างไรบ้าง เนื่องจากต้องเสียสละเวลามาทำงานกิจกรรมดังกล่าวให้ ซึ่งผู้จัดจะได้ค่าสมัคร ค่าสปอนเซอร์ไปแล้ว แต่ไม่ยอมลงทุนอะไรเลย อย่างนี้ไม่ได้ แต่หากเป็นกิจกรรมการกุศลมั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจจะดูแลเพียงแค่บริการด้านน้ำดื่ม และอาหารบ้าง เพราะต้องใช้เวลาจัดกิจกรรมที่ยาวนานเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จังหวัดราชยุรีมีการจัดวิ่งเกือบทุกอาทิตย์ ทำให้นักวิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ที่เข้ามาจัดเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋า แต่ไม่มีมาตราการความปลอดภัยให้แก่นักวิ่ง เคยเกิดเหตุมาแล้วแต่โชคดีแพทย์ได้ช่วยชีวิตได้ทัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance