สำนักข่าวต่างประเทศ (https://edition.cnn.com/2020/01/13/uk/royals-queen-prince-harry-cnn-intl...) รายงานว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงมีแถลงการณ์หลังประชุมฉุกเฉินร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ม.ค. 2563 ที่พระราชวังซานดริงแฮม ทางเหนือของกรุงลอนดอน โดยทรงเห็นชอบให้มี ‘ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน’ ให้เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกน พระชายา สามารถแบ่งเวลาประทับในสหราชอาณาจักรและในแคนาดาได้ แต่ทรงย้ำว่า นี่เป็นเรื่องซับซ้อน ที่ยังต้องหาทางออก และทรงมีกระแสรับสั่งมีการให้ร่างแผนขั้นสุดท้ายภายใน 2-3 วันข้างหน้า

การประชุมฉุกเฉินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกน ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ประกาศขอลดบทบาทการทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ระดับสูง โดยจะแบ่งเวลาอยู่ในสหราชอาณาจักรกับแคนาดา และจะทรงทำงานเยี่ยงสามัญชนเพื่อมีรายได้อย่างเป็นอิสระของพระองค์เอง ทำให้ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีกระแสรับสั่งให้เจ้าชายแฮร์รี่ พระราชนัดดา ตลอดจนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และเจ้าชายวิลเลียม เสด็จมาเข้าเฝ้าเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าชายแฮร์รี่ ขณะที่เมแกนร่วมหารือโดยต่อสายทางไกลมาจากแคนาดา

ในแถลงการณ์หลังการประชุม สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงย้ำว่า พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงต่างต้องการให้ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ปฏิบัติพระกรณียกิจเต็มเวลาในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ตามเดิม แต่พระองค์ก็เคารพและเข้าใจในความปรารถนาของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแดน ที่อยากใช้ชีวิตที่มีอิสระมากขึ้น

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ตรัสอีกว่า พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมีการหารืออย่างสร้างสรรค์มากๆ เกี่ยวกับอนาคตของเจ้าชายอาร์ชี พระราชปนัดดา (เหลน) ของพระองค์ และอนาคตของครอบครัวของเจ้าชายน้อย และทุกคนให้การสนับสนุน เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ต้องการสร้างชีวิตใหม่ในฐานะครอบครัวใหม่อย่างเต็มที่

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ตรัสว่า “มีเรื่องซับซ้อนอีกหลายอย่างที่ครอบครัวของข้าพเจ้าต้องหาทางออก และยังไม่มีการเห็นชอบในขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของแฮร์รี่และเมแกน ที่จะหารายได้เองอย่างอิสระ” และ “มีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จ ซึ่งข้าพเจ้าขอให้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายภายในไม่กี่วันข้างหน้า”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance