เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ม.ค.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก ทน. นครราชสีมา พร้อมนายศิระ จันทวร รองปลัด ทน.นครราชสีมา ,นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ( เพาะชำ) สังกัด ทน.นครราชสีมา และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน ชั้น ม.ปลาย สาขาศิลปการดนตรี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตโลก ( Thailand World Music Championships 2019 ) ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19-21 ธค. 2562 ที่ผ่านมา

รวมทั้งให้กำลังใจนักเรียน ชมรมหุ่นยนต์ ท.4 ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 ( WRO 2019 : World Robot Olympiad 2019 ) ระดับนานาชาติ 74 ประเทศ ที่เมืองเยอร์ สาธารณรัฐฮังการี ซึ่งทีม Tor4 B รุ่นอายุ 19 ปี ได้ 130 คะแนน รับรางวัลอันดับที่ 53 จากทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 90 ทีม เมื่อวันที่ 8 -10 พย. 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาความสามารถนักเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 4 ( เพาะชำ) จัดการศึกษาสู่อาชีพ หลักสูตรคู่ขนานเน้นให้นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย มีทักษะด้านอาชีพ จัดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศิลปะการดนตรี มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ