ฟ้ามีตา...*... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ ห่วงใยประชาชน เกรงว่าการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์จะกระทบกับการเดินทางของประชาชน จึงได้พระราชทานพระบรมราโชบายมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด...*...

โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1.เพื่อเป็นไปตามหลักการถวายความปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ์ 2.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และ 3.เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...*...

จากพระบรมราโชบายดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแนวทางดังต่อไปนี้ 1.ไม่ให้ทำการปิดการจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ 2.ในเส้นทางเสด็จ ให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยาง ป้ายไฟ เพื่อความสะดวก ...*...

3.เส้นทางฝั่งตรงข้ามเส้นทางเสด็จ กรณีที่มีเกาะกลางถนน เส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติทุกเส้นทาง กรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยางวาง โดยประชาชนสามารถวิ่งตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ตามปกติ 4.กรณีทางร่วมทางแยกให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ ใช้วิธีการควบคุมรถ เช่น ใช้กรวยยางวางควบคุมกระแสรถ ...*...

5.สำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามผ่านเส้นทางเสด็จ ให้ประชาชนใช้ได้ตามปกติ 6.ทางพิเศษที่มีด่านเก็บเงินให้วางแนวกรวยยางด้านซ้ายตามเหมาะสม โดยให้เหลือช่องทางสำหรับขบวนเสด็จ2 ช่องทาง 7.กรณีเส้นทางร่วมทางแยก ไม่ให้บังคับให้ประชานเปลี่ยนเส้นทาง ให้คำนึงความตั้งใจของประชาชนเป็นหลัก ...*...

8.เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้คำนึงเวลา กระทบประชาชนน้อยที่สุด 9.ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชนและ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ 10.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องลงไปกำกับดูแลด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติให้ใช้วาจา กิริยาท่าทางด้วยความสุภาพ ไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกบังคับ...*...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อังคารที่ 14 ม.ค. เวลา 08.30 น. ...*...

จบไปแล้ว สำหรับมหกรรมวัดพลัง “วิ่งไล่ลุง-เดินเชียร์ลุง” ในเมืองหลวงชั้นในอย่างกรุงเทพฯ ถือว่าสูสี แต่รอบนอก ตามจังหวัดต่างๆ นั้น น่าเป็นห่วงสำหรับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ...*...

ถือว่าเป็นการวอร์มอัพ เปิดหัวมาได้เท่านี้นับว่าหรูแล้ว แม้กระแสการเมืองนอกสภาจะขยับอะไรในตอนนี้ ก็อาจจะยังเร็วไปนิด เพราะสถานการณ์ ยัง “ไม่สุกงอม” พอ แต่ก็นวดไปเรื่อยๆ กระนั้น เป้าหมาย ไม่ได้กระแทกที่รัฐบาลโดยตรง แต่ชิ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเสียมากกว่า โฟกัสน่าจะไปอยู่ที่กรณียุบพรรค ซึ่งขีดเส้นเอาไว้ในวันที่ 21 มกราคม ปมเรื่องล้มล้างการปกครองจะยังไม่ใช่ไฮไลต์ แต่ที่ต้องลุ้นคือสถานีต่อไป คือปมเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ต้องดูว่าม็อบจะเลี้ยงกระแสไปได้ถึงตรงนั้นหรือไม่ ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 14 ม.ค. เวลา 08.30 น. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

09.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องบอร์ดรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น...*...

18.00 น. สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “อีกครั้ง” โดย “คิงตุ๋น” ภาคินี รัตนะ ศิลปินชื่อดัง ที่บริเวณล็อบบี้ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

วันเด็กแห่งชาติ...พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมี พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ พัชร์ เคียงศิริ นพ.ขจิต ชูปัญญา พญ.สุวณี รักธรรม สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ร่วมงาน ที่ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

มอบประกาศนียบัตร...นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 8 และ การประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง ปฏิรูปการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นพ. วรรษา เปาอินทร์ และ นพ. อนันต์ กนกศิลป์ ร่วมประชุม ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

สนับสนุน...กัญจนา ศิลปอาชา ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด เพื่อใช้ในโครงการธนาคารเลือดช้าง โดยมี ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล ผอ.สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช และทีมสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ที่โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

มอบของขวัญ...เกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เป็นประธานมอบของขวัญแก่นักเรียนและชุมชน ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี สุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตหนองแขม ดร.อรพรรณ สินประสงค์ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองจันดี และ บรรพต กาฬภักดี ร่วมกิจกรรม ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม

แบ่งปันรอยยิ้ม...ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ครั้งที่ 15 ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเมตตาวิทยา โดยมี ชาตรี เลิศสิริมงคลชัย ปธ.กก.บห.โรงเรียนเมตตาวิทยา เป็นผู้รับมอบ ที่โรงเรียนเมตตาวิทยา สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

อวยพรปีใหม่...สุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตหนองแขม ต้อนรับ นพ.กิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์ รอง ผอ.รพ.เกษมราษฎร์ สาขาบางแค ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ โดยมี อุทัยวรรณ ศรีประพันธ์ ผจก.ศูนย์ลูกค้าและตัวแทน สิริกาญจน์ สัญจรดง และ ณัฐภาว์ ศิริโชคตินันท์ หน.แผนกการตลาด ร่วมยินดี ที่ห้องรับรองสำนักงานเขตหนองแขม เมื่อวันก่อน

เจ็ดสิบปี...สวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ/ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมี หยิ่นเฉียว กัว ปธ.กก.บห. ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมแชงกรีลา เมื่อวันก่อน

วันเด็กเปิดโลก...กิตติธัช ภูมิโชติช่วง รักษาการ ผอ. 101 ทรูดิจิตอลพาร์ค จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับน้องๆ ในงาน ONE O FUN วันเด็กเปิดโลก มหัศจรรย์ DIGI FUN LAND เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย ด้านสมอง และความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ E.Q. & I.Q. ให้ครอบครัวได้ออกมาใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ที่ 101 ทรู ดิจิตอล พาร์ค

ของขวัญวันเด็ก...วิเชียร เตชะไพบูลย์ ปธ.กก.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ มอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจัดให้มีการส่งชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิฯ เพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยผ่านสมาคม และมูลนิธิประจำท้องถิ่น และมอบให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

สร้างแรงจูงใจ...ร.อ.ธรรมาวุธ นนทรีย์ รอง กก.ผอ.ใหญ่ ท่าอากาศยานไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยมี น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ผอ.ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย ท่าอากาศยานไทย เชษฐา ธนะโสภา วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และพนักงาน ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กองทุนประกันวินาศภัย