"สามารถ" ผช.รมต. ควง"เรืองศักดิ์" อธิบดีคุ้มครองสิทธิ ฯ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบูรณาการ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายกรณีแชร์ออสสิรีส ลงทุนทองคำแท่ง กลุ่มประภาภรณ์จ้างทำของ กลุ่ม Foin เหรียญคริปโต และ Aliexchange กว่า 1,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบูรณาการ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายพยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 2 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมมีประเด็นสำคัญหลายเรื่อง โดยที่ประชุมได้เสนอให้จัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ และการเงินนอกระบบ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้เห็นควรให้มี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีฉ้อโกงประชาชน ในลักษณะแชร์ลูกโซ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายกรณีแชร์ออสสิรีส ลงทุนทองคำแท่ง กลุ่มประภาภรณ์จ้างทำของ กลุ่ม Foin เหรียญคริปโต และ Aliexchange จำนวน 300 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้เสียหายที่เข้ายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายเวลาชำระหนี้ รวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่ของผู้เสียหายให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้กลุ่มผู้เสียหายยังได้ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ อีกด้วย

นายสามารถ กล่าวว่า วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาการฉ้อโกงประชาชนในทุกรูปแบบ เพราะเป็นความเดือดร้อนโดยตรงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ซึ่งทั้ง2 เรื่องนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรม ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยได้เน้นให้ทำยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ท่านได้เน้นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงไปลุยปราบปรามคดีแชร์ลูกโซ่ ซึ่งทั้งคดี แชร์แม่มณี แชร์ฟอเรกซ์3ดี ล่าสุดคดีแชร์ไนท์รีวิว

ซึ่งวันนี้ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรเสนอให้ มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ และ การเงินนอกระบบ ซึ่งทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะได้นำเสนอต่อไปในฐานะเลขานุการในการประชุม ทั้งนี้ดีเอสไอจะเปิดให้ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มลงทะเบียนคิวอาร์โค้ดเพื่อจะรวมกลุ่มผู้เสียหายว่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เสียหายที่เป็นหนี้สิน ทางกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะประสานกับสถาบันการเงินต่อไป