จิสด้า จัดเรียนรู้นอกห้องเรียนแนะนำ BCG Model เชื่อมโยงภารกิจด้านอวกาศต้อนรับวันเด็ก 63 ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2563”

9 มกราคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ 2563 หยิบยกแนวคิดดัง BCG Model เป็นตีมหลักของงานในปีนี้ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแนะนำ BCG Model เชื่อมโยงกับภารกิจด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับน้องๆ ได้เข้าใจ ต้อนรับวันเด็ก 63 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์ฯน้อยเพื่อโลกสีเขียว” เพื่อจุดประกายความคิดให้กับบรรดาผู้ปกครองในการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้เด็กไทยได้เกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยปีนี้จิสด้าประจำฐานอยู่ ณ สถานที่ 19 “GISTDA Classroom” พร้อมจะนำเสนอความรู้ BCG Model ว่ามีความเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างไร และสามารถเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมในปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคตได้อย่างไร ซึ่งจิสด้าจะใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รวมถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมของการขับเคลื่อน BCG ในแบบองค์รวม เพื่อให้บรรดาผู้ปกครองซึ่งเปรียบเสมือนเป็นครูคนแรกได้เข้าใจในแนวคิดและหลักการของ BCG ในมุมของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดหรือยกตัวอย่างให้กับน้องๆ ได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ภายในบูธของจิสด้ายังมีเกมส์สนุกๆ ให้ได้ประลองกันอีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 และถนนโยธี

ความสนุกที่จิสด้าจัดมาให้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จิสด้า ณ SPACE INSPIRIUM ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก็จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต้อนรับปี 2563 เช่นกัน ซึ่งท่านจะได้ท่องไปในโลกแห่งอวกาศภายใน SPACE INSPIRIUM พร้อมกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อวกาศที่แสนสนุก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น