เมื่อเวลา 24.50 น.วันที่ 9 ม.ค.2563 การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้มีการพิจารณาลงมติมาตรา 9 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับ โดยมติเห็นชอบ 239 เสียง ไม่เห็นด้วย 11 งดออกเสียง 149 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 ก่อนที่นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจะสั่งพักการประชุม โดยจะเปิดประชุมอีกครั้งในเช้าวันนี้ในเวลา 09.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ในวันแรกใช้เวลาไปกว่า 15 ชั่วโมง20 นาที และผ่านมาตราได้เพียง 9 มาตราเท่านั้น ดังนั้นในเช้าวันนี้จะมีการพิจารณา อีก 46 มาตรา ดังนั้นต้องติดตามว่าการพิจารณาจะจบและแล้วเสร็จเพียง 2 วันหรือไม่ หรืออาจจะต้องขยายเวลาการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม เพิ่มอีกหนึ่งวัน