เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 7 ม.ค.63 ที่โดมสำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก พร้อมด้วยนางรัตนี ปกป้อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานฯ รวมถึงผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ มีความเชื่อว่าเป็นการทำบุญปีแห่งการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คิดดี ทำดี ปฏิบัติดี ในสมัยพุทธกาลประเพณีทำบุญตักบาตร เป็นการให้ทาน บริจาคทาน แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำอยู่ที่วัด เป็นการโปรดสัตว์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องปฏิบัติตามพุทธวินัยสงฆ์

นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในการทำบุญตักบาตรบริจาคทาน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งอานิสงส์ของการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยรูปแบบพิธีกรรมการทำบุญตักบาตร ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีกรกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ ประเคนเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์คาถากรวดน้ำ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอำลาพระสงฆ์ ทำบุญตักบาตร

จากนั้นนายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก พร้อมด้วยนางรัตนี ปกป้อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 หมวด 4 งบประมาณ และวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้จ่ายแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ปี ให้ได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี ให้ได้รับคนละ 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี ให้ได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน