เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ. ๑๐) ประธานคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children Task Force – TICAC) และนาย John Clark ประธาน U.S. National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ได้ลงนามความตกลง CyberTipline Remote Access Policy ที่สำนักงาน NCMEC เมือง Alexandria รัฐ Virginia โดยความตกลงดังกล่าวจะเปิดช่องทางให้หน่วยงานไทยสามารถเข้าถึงรายงานของ NCMEC ที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ในพิธีการลงนามดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ U.S. State Department, Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI), สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพยานในพิธีฯ ได้แก่ พล.ต.ท. จารุวัตร ไวศยะ กรรมาธิการกฎหมายและการดำเนินคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นาย David Prince รักษาการรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ HSI International Operations โดยนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวว่า การลงนามความตกลงดังกล่าวแสดงถึงความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่มั่นคงและชื่นชม FBI, HSI และ NCMEC ที่ร่วมมือกับหน่วยงานไทยในการแก้ไขปัญหาและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยก่อตั้งองค์กร TICAC เมื่อเดือนธ.ค. 2558 โดยใช้ตัวอย่างตามโครงสร้างหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ฯ เป็นประธาน นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานกับ FBI และ HSI อย่างใกล้ชิด มีการบูรณาการข้อมูลในลักษณะ real–time โดยคดีหลายคดีได้นำไปสู่การสืบสวนคดีการค้ามนุษย์ในเวลาต่อมา

กองทุนประกันวินาศภัย