เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า จากกรณีมีรายงานข่าวว่ามีนักศึกษาหญิงไทยมีอาการช็อกไม่รู้สึกตัวกะทันหันระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมานั้น กระทรวงฯ ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้รับรายงานว่า เมื่อบ่ายวันนี้ (27 มี.ค.) เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ บิดาของผู้ป่วยอยู่ระหว่างการเดินทางมาเยี่ยมบุตรสาว

โดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ซึ่งได้ประสานกับครอบครัวของผู้ป่วยตลอด รวมถึงการสำรองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับครอบครัวด้วย