เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณโดยมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 5 เว็บไซต์จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Website : www.ramintouch.com

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Website : https://suemuanchonnews.com/

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Website : www.sunandhanews.com

4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Website : www.baankluayonline.co

5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Website : https://samutprakantravel.wordpress.com/

สำหรับผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 นี้ คณะกรรมกาารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเว็บไซต์ใด สมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่ให้มีเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น 1 รางวัลได้แก่

1. Website : www.baankluayonline.co จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

1. Website : www.sunandhanews.com จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. Website : https://suemuanchonnews.com จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน